Privacybeleid

Privacyverklaring

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken en/of door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Second Kid VOF. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Aanbieder

Second Kid VOF

hello@secondkid.be

www.secondkid.be 

 

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens…

– op te vragen en in te kijken,

– te (laten) wijzigen,

– te (laten) schrappen.

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

 Een aanvraag indienen kan door te mailen naar hello@secondkid.be of door hier te klikken.

Vermeld steeds:

–      Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

–      E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

–      Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Zo verwerken we jouw gegevens:

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven):

  • Second Kid VOF, hello@secondkid.be
  • Voor het versturen van e-nieuwsbrieven gebruiken we de gegevensverwerker Mailchimp met basis in de Verenigde Staten. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Mailchimp
  • Woocommerce wordt gebruikt voor wat aankoop van producten betreft. Ook hier worden jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen.
  • Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mangopay. Mangopay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mangopay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De volledige gebruiksvoorwaarden van Mangopay kan je HIER nalezen. 
  • Voor gebruiksanalyse van onze website: Google Analytics. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. 

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen worden verzameld of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

–      Persoonsgegevens: voornaam en naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres.

–      Gebruikersgegevens: gebruikersnaam, paswoord (wordt gecodeerd opgeslagen).

–      De beschrijvende tekst die de gebruiker over zichzelf schrijft.

–      Vragen en opmerkingen die de gebruiker naar de service verzonden heeft.

–      Verstuurde en ontvangen feedback en reviews.

–      Statistische gegevens over het gebruik van de service, bijvoorbeeld het aantal keer dat de gebruiker ingelogd heeft. Verder ook algemene gegevens over aankoop- en verkoopgedrag. 

Bij registratie is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult. Sommige gegevens kunnen dus verborgen worden.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

–      Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).

–      Berichtenservice: om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken.

–      Inschrijving op de updates en nieuwsbrieven: om je af en toe een update of een nieuwsbrief toe te sturen met nieuwe items of informatie die je kan interesseren.

–      Bij het kopen van een item: om je aankoop te kunnen verwerken en de nodige gegevens te kunnen bezorgen aan de verkoper.

–     Gegevens over aankoop- en verkoopgedrag kunnen gebruikt worden om gepersonaliseerde aanbiedingen te voorzien. 

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden

Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, product te koop plaatsen…) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:

  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boekingsoftware, verkoopsoftware …);
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

De informatie kan doorgegeven worden voor onderzoeksdoeleinden. Onderzoekers mogen onderzoeksresultaten niet publiceren opdat via de persoonlijke gegevens geen gebruikers kunnen worden geïdentificeerd.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp, Google, Mangopay, Woocommerce/Dokan. 

 Minderjarigen

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

 

Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens Second Kid VOF jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

Alle medewerkers van Second Kid VOF zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.

Als het nodig is worden persoonsgegevens geëncrypteerd.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.

 Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en tracking cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, tracking cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt.

Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra je klikt op ‘Voorkeuren bewaren’, geef je ons toestemming om de categorieën cookies en plug-ins te gebruiken die u heeft geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, houd er dan wel rekening mee dat onze website mogelijk niet meer optimaal werkt.

Facebook, Instagram en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hieromtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

 

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. 

 

Als het mis gaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer ons dan via hello@secondkid.be.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste nieuwtjes via onze nieuwsbrief!